Pokaż kategorie
Jak założyć firmę na przykładzie salonu fryzjerskiego

Jeżeli mamy zamiar założyć własną działalność gospodarczą musimy wiedzieć, że poza dobrym pomysłem na biznes oraz biznesplanem, należy dopełnić wielu formalności, by nasza firma mogła zacząć funkcjonować. Co trzeba zrobić najpierw?


Zanim zarejestrujesz firmę musisz:

- wybrać formę prawną

Jeszcze przed rejestracją swojej firmy musisz zdecydować, w jakiej formie chcesz prowadzić działalność gospodarczą. Możesz wybrać każdą formę prowadzenia działalności gospodarczej, za wyjątkiem spółki partnerskiej. W przypadku salonu fryzjerskiego, najpopularniejszą formą jest jednoosobowa działalność gospodarcza, ponieważ jest najprostsza w prowadzeniu. Możesz ją zarejestrować, jeżeli posiadasz pełną zdolność do czynności cywilnoprawnych. Rejestracja tego typu firmy odbywa się poprzez wpis do CEIDG.

- wybrać formę opodatkowania

Jeżeli zdecydowałeś się na prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej, decydujesz się na bycie podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), poprzez wpis do CEIDG. W tym przypadku masz do wyboru cztery formy opodatkowania do wyboru: zasady ogólne- w tym wypadku skala podatkowa 18 i 32% , przy czym tak samo rozlicza się dochody ze stosunku pracy, podatek 19% (tzw. podatek liniowy), ryczałt od przychodów ewidencjonowanych lub kartę podatkowa. Każda z nich ma swoje wady i zalety, więc należy wybrać jedną z nich, która będzie dla nas najkorzystniejsza.

- wybrać nazwę działalności

Nazwa działalności przedsiębiorcy musi składać się przynajmniej z jego imienia i nazwiska, nazwa musi określać jaki rodzaj działalności prowadzimy i nie wprowadzać z tego tytułu w błąd.

- wybrać przedmiot działalności firmy

Rejestrując firmę musisz wskazać zakres prowadzenia działalności gospodarczej, czyli to, czym Twoja firma będzie się zajmować. W tym celu należy wybrać rodzaj działalności w spisie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) w wyszukiwarce PKD - https://www.biznes.gov.pl/tabela-pkd/.

- wybrać siedzibę firmy

Każda firma musi mieć swoją siedzibę, a od miasta, które wybierzemy zależy to, w którym urzędzie skarbowym będziemy rozliczać podatek dochodowy.
- otworzyć rachunek bankowy firmy

W teorii nie musisz otwierać rachunku bankowego dla swojej firmy i korzystać z usług pocztowych, aby opłacać np. składki ZUS. W praktyce, przepisy mówią, że każda firma ma obowiązek rozliczać się z wykorzystanie rachunku bankowego jeżeli:

„stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15 000 zł”[1]


Rejestracja w CEIDG

Jeżeli zdecydowałeś się na prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej, konieczna będzie rejestracja w CEIDG, czyli Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Aby tego dokonać, należy wypełnić wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej, czyli druk CEIDG-1. Jego złożenia można dokonać na kilka sposobów:

- online - w tym wypadku musisz zarejestrować się na stronie CEIDG oraz wypełnić i podpisać wniosek przez Internet, za pomocą podpisu elektronicznego, Profilu Zaufanego lub za pomocą bankowości internetowej. Dowiedz się jak uzyskać podpis elektroniczny i Profil Zaufany - https://www.biznes.gov.pl/przedsiebiorcy/sprawy-online/podpis-elektroniczny-i-profil-zaufany

- złożenie wniosku wypełnionego online w urzędzie - wniosek znajdziesz na stronie CEIDG, nie będziesz się musiał w nim dodatkowo rejestrować, ani drukować wniosku. Wystarczy, że zapamiętasz jego kod, który pojawi się po jego wypełnieniu. W urzędzie gminy przekażesz kod urzędnikowi, który odnajdzie Twój wniosek

- przez telefon - aby zarejestrować się w ten sposób, połącz się z infolinią Centrum Pomocy (tel.: 801 055 088), która przekaże Ci dalsze informacje

- osobiście - wypełnij wydrukowany wniosek, który znajdziesz w urzędzie gminy lub na stronie CEIDG, z której możesz go pobrać i wydrukować. Wypełniony formularz złóż w urzędzie gminy, nie zapomnij wziąć ze sobą dokumentu potwierdzającego tożsamość

- listem poleconym - w tym wypadku konieczne będzie potwierdzenie notarialne

Warto pamiętać, że wnioski CEIDG są bezpłatne, więc należy uważać na oszustów, którzy mogą wysyłać nam listownie druki podobne do tych, które przesyła urząd z żądaniem zapłaty, za fikcyjną rejestrację w urzędzie przedsiębiorców. W żadnym wypadku nie odpowiadamy na takie listy, możemy natomiast zgłosić je na policję.


Czy rejestrować się jako podatnik VAT?

Większość klientów zakładów fryzjerskich, to podmioty, które są zwolnione z podatku VAT, dlatego warto wybrać zwolnienie z podatku VAT. Jesteś zwolniony z niego także wtedy, gdy obroty Twojego salonu nie przekroczą 150 tysięcy zł. Jeżeli zdecydujesz się na rejestrację, jako podatnik VAT, musisz złożyć druk VAT-R we właściwym Urzędzie Skarbowym. Złożenie musi nastąpić najpóźniej w dniu, który poprzedza rozpoczęcie sprzedaży towarów lub świadczenia usług, które obejmuje VAT.


Zgłoszenie do ZUS

Właściciel zakładu fryzjerskiego, ma obowiązek zgłosić swoją działalność w ZUS, niezależnie od tego, jaką formę prowadzenia działalności gospodarczej wybrał. Ma na to maksymalnie 7 dni po dacie założenia firmy. W tym celu składa formularz ZUS ZUA lub ZUS ZZA. Gdy podlegasz wszystkim ubezpieczeniem wypełniasz druk ZUS ZUA, jeżeli tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu - ZUS ZZA.


Pamiętaj o sanepidzie!

W przypadku między innymi właśnie salonów fryzjerskich nie można zapominać o tym, że istnieją wytyczne dotyczące wielu kwestii, których nie możemy ominąć, jeżeli nie chcemy narazić się na problemy natury finansowej lub nawet prawnej. Sanepid opiera się na regulacjach Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 17 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań sanitarnych, jakim powinny odpowiadać zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu i odnowy biologicznej (opublikowane w dzienniku ustaw z 2004 r. numer 31 pod pozycją 273) -http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20040310273

Dzieje się tak, ponieważ chociaż ustawa została uchylona na podstawie prawnej, zastępczy akt prawny nie został wydany przez ustawodawcę. Nie będziemy w tym miejscu przytaczać całej ustawy, ponieważ najlepiej zapoznać się z nią samemu, ponieważ reguluje ona takie kwestie, jak lokalizacja miejsca świadczenia usług fryzjerskich, czy wyposażenie lokalu. Należy zatem dostosować się do nich, najlepiej już na początku, by uniknąć problemów w przyszłości. Należy także zawiadomić pisemnie Państwowego Inspektora Sanitarnego w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej o miejscu prowadzenia działalności gospodarczej, rodzaju i zakresie prowadzonej przez nas działalności oraz potencjalnej liczbie pracowników. Na powyższe zgłoszenie mamy 14 dni od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej.


Czy to koniec?

Powyżej opisane zostały podstawowe formalności, których należy dopełnić w przypadku założenia salonu fryzjerskiego. Są to formalności podstawowe, poza którymi należy pamiętać o kwestiach, które chociaż nie są obowiązkowe, warto wprowadzić w życie. Można zastanowić się nad założeniem konta firmowego, ponieważ jest ono zazwyczaj bardziej korzystne niż konto dla osób fizycznych. Można pomyśleć o zakupie kasy fiskalnej, której posiadanie za niedługo stanie się obowiązkiem. Po zakupie kasy mamy obowiązek zgłosić ją w Urzędzie Skarbowym, w czym może pomóc firma, u której zakupiliśmy kasę. Aby upewnić się, czy dotyczy nas obowiązek posiadania kasy fiskalnej, najlepiej zapoznać się z całą ustawą -http://www.przepisy.gofin.pl/przepisyno,670,55520,32,32,20140101,2,1.html

To nie koniec - uważaj na ZAIKS

Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych - http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19940240083, jeżeli salon fryzjerski jako działalność gospodarcza osiąga korzyści majątkowe i udostępnia klientom audycje radiowe czy utwory muzyczne, to łączą się one z osiąganiem tych korzyści. Innymi słowy, jeżeli chcesz umilać swoim klientom czas podczas wizyty w Twoim salonie za pomocą radia, będzie konieczne podpisanie umowy licencyjnej ze Związkiem Autorów i Kompozytorów Scenicznych oraz wnoszenia opłat za jego pośrednictwem.


Potrzeba czasu i cierpliwości

Niestety, mimo tego, że w teorii druk CEIDG-1 ma być jedyną formalnością, jak widać w rzeczywistości jest inaczej. Polska nadal pozostaje krajem, w którym założenie działalności gospodarczej jest dość skomplikowane i wiąże się z poświęceniem tej czynności dużej ilości czasu. W zależności od rodzaju działalności gospodarczej musimy uzbroić się w cierpliwość, w mniejszym lub większym stopniu. Nie zmienia to faktu, że przy dobrym biznesplanie nasz salon fryzjerski z nawiązką nam to wynagrodzi.


[1]https://www.biznes.gov.pl/przedsiebiorcy/biznes-w-polsce/zakladam-firme/rachunek-bankowy-przedsiebiorcy-wpisanego-do-ceidg

Zapisz się do newslettera

Kontakt

ul. Dworska 2
41-219 Sosnowiec
tel. 783 606 260
akademia@zarezerwujtermin.pl
Zostań ambasadorem
Zostań ekspertem

Zarezerwujtermin.pl to nie tylko rezerwacje wizyt online.
To prosty, intuicyjny, a zarazem rozbudowany system do zarządania biznesem.